Yoga & Meditation

YOGA CHIKITSA


Wat is yoga?

  Yoga is een onderdeel van de holistische Vedische geneeskunde. Het is een levenswijze dat beschreven staat in de Rig Veda in 2300 B.C.

Rishi Patanjali wordt beschouwd als de vader  van de Yoga.

  Yoga is een manier om je lichaam en geest gezond, sterk en  flexibel te maken. Naast het ontwikkelen van je intellect en emotie, stimuleert yoga je creatieve geest.


Het achtvoudige pad van de Yoga:


          1.     Yama = De vijf geboden:

Ahimsa (vredelievendheid) – Satya (waarheid) – Asteya (vermijd het stelen) – Brahmacharya ( zelfbeheersing) – Aparigraha (wees niet hebberig)


          2.     Niyama = zelfreiniging door discipline

Sauca (zindelijkheid) – Santosh (tevredenheid) – Tapa (standvastigheid) – Svadhyaya (zelfstudie) – Ishwarpranidana (overgave aan de wil van God)


          3.     Asana = oefeningen van de yoga figuren

Staande – zittend – liggend – omgekeerde – draaiend – terugbuigend - balancerend


          4.     Pranayama = ademhalingsoefeningen


          5.     Pratyahara = je geest controleert je lichaam, het gebeurt tijdens je meditatie.


          6.     Dharna = stadium van yoga meditatie, enkele gelijkgezinde concentratie


          7.     Dhyana = in staat van meditatie


          8.     Samadhi = verlichting


 

Yoga in relatie met Chakra:

  Yoga wil zeggen dat we focussen op onze energie. Wanneer de energie in harmony is, dan zijn de lichamelijke en geestelijke toestand van de yogi in goede gezondheid.

  Ons lichaam is als een batterij en laadt zich op via energiecenters die door yogi’s Chakra’s worden genoemd.


             1. Sahasrara Chakra (top van je hoofd, kruin)


            2. Ajna Chakra (3de oog)


            3. Vishudhi Chakra (keel)


            4. Anahata Chakra (hart)


            5. Manipura Chakra (Solar Plexus)


            6. Swadhisthana Chakra (geslachtsorganen)


            7. Muladhara Chakra (staartbeen, heilig been)


 

De Yoga Stijlen:       


            1. Yoga Style Basics (de basis): vb Hatha


            2. Traditional Yoga (de traditionele): vb Ashtanga, Kundalini, Kripalu,...


3. Contemporary Yoga Styles (eigentijdse stijl): vb Hot Yoga of Bikram, Anusara, Nude Yoga,…


            4. Vinyasa/Flow yoga: vb Anusara , Jivamukti,…


            5. Alignment Oriented Yoga (vormgevend gerichte): vb Anusara, Iyengar


            6. Power Yoga: vb Ashtanga


            7. Prenatal & Family Yoga

Pranayama & Yoga San is a healthy prevention and remedy against:


high bloodpressure, diabetis, astma, Piles(haemorrhoids,aambeien), paralising verlammingen, spataders, slipped disk, arthritis, gout (jicht), sciatica, migraine, hoofdpijn, de ziekte van Parkinson, filaria(wormen), glugoma(oogziekte), epilepsy, huidaandoeningen,     psoriasis, lucoderma(or vitiligo: gekenmerkt door witte vlekken en patches), hypertension,

depression, mental stress, general debility, hyper acidity abdominal diseases, peptic ulcer,

ulcerative colitis, jaundice, hepatitis ABC, heart diseases, heart blockage, angina, alopecia, corns, heavy weight, thelesemia, mascular distrophy, uterus fibrosis, leucorrhea, liver &

urinary disorders, cervical spondilitis, thyroid, urticaria, etc.

De Meditatie

Asanas (postures/houdingen):


sitting postures/Al zittende figuren:


Padmasana, Mandukasana,Bajrasana, Padchakriksana, Goraksasana, Ghomukasana,

Yoga Mudra, Ardhamatsyendrasana, Ustrasana, sasakasana, Ardhakati Chakrasana,

Mustikasana, Kandhachakrasana, Hasta Kandha Chakrikasana, Sinhasana


straight postures/Al rechtstaande figuren:


Taragasana, Tiryakasana, Guradasana, Udiyan Bandh, Hastachakrasana, Garudasana,

Hasta Chakrikkasana(zoals voorgetoond).


Lay down on your back postures/Al liggend op je rug:


Pawan Muktasana, Uttan Padasana, Pad Chakrikasana, Sarvangasana, Halasana,

Matsyasana, Nokasana, Savasana.


Lay down belly postures/Al liggend op je buik:


Makarasana, salabhasana, Bhujangasana, Dhanurasana.

Vormen van meditatie:


Objectgericht mediteren

Objectvrije mediteren

Hindoeïstisch en Boeddhistisch mediteren

Meditatie als alchemie

Meditatie als een weg naar meer licht

Meditatie als het einde van dualiteit

Meditatie als zelfkennis


Meditatie en psychotherapie

Meditatie en gevaren

Meditatie is individueel

Meditatie en hersenfunctiesGezien de praktijk belangrijk is voor ons, laten we de beschrijvingen, teksten, etc. aan anderen over. U kunt dus meer informatie vinden, bijvoorbeeld ophttp://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie


Mindfulness

een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment ("Een zachtmoedige relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt"): bewuste aandacht.

een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen: aanvaarding.

juiste indachtigheid of bewustzijn in de Boeddhistische leer.